Dette emnet er nedlagt

PSY4101 – Helseatferd, selv-regulering og positiv psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil dekke temaer som for eksempel: a) positiv psykologi, b) selvregulering og selvkontroll

Hva lærer du?

Målet med dette kurset er å gi studentene kunnskaper om de mest sentrale teorier og modeller innen positiv psykologi og selvregulering, samt den empiriske forskningen som ligger bak disse teoriene og modellene. Kurset skal gi et grunnlag for å forstå hva som bidrar til lykke, mestring og velvære, hvordan folk tar beslutninger om helseatferd, samt endring og opprettholdelse av helseatferd. Kurset skal også gi et grunnlag for å forstå hvordan effektive intervensjoner kan utformes.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i psykologi/studieretning i helse- og sosialpsykologi. Studenter på andre masterprogrammer ved UiO kan søke om å få ta dette emnet ved å sende en søknad til instituttet. Søknaden må inneholde en bekreftelse på at emnet inngår i masterprogrammet studenten er tatt opp ved.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på masteremner i første semester.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC6508 – Helseatferd (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er i form av forelesninger og seminarer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er hjemmeeksamen i emnet. Studentene skal skrive en oppgave på ca 3000 ord (format 1,5 i linjeavstand, normal marg og skrifttype Times New Roman, 12 punkts). Oppgaven leveres i fronter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet undervises ikke høsten 2013. Det erstattes av PSY4109 Motivational Processes and Self-regulation.

Eksamen

Siste gang høsten 2012

Undervisningsspråk

Norsk