Semesterside for PSYC4300 - Vår 2014

Kandidater som ønsker begrunnelse på resultat sender dette til

begrunnelser@psykologi.uio.no

Husk å merk forespørselen med emnekode samt kandidatnummer.

 

Følgende kandidater vil ha mulighet til å få sin begrunnelse muntlig, ikke skriftlig:

Kandidatene 3006-3010 og 3012-3015
på telefon til Anja Vaskin 92 22 51 26
fredag 27. juni mellom klokken 11:00-13:00

 

20. juni 2014 08:39

Oppstart for seminargruppe 1 - empirisk psykopatologi, har blitt flyttet en uke frem til tirsdag 28. januar. Timeplanen er oppdatert.

20. des. 2013 16:32