Klinikk for dynamisk psykoterapi

Emnet gir en videregående opplæring i sentrale terapeutiske begreper, endringsprinsipper og intervensjonsformer innenfor psykodynamisk tradisjon

Kort om emnet

Emnet gir en videregående opplæring i sentrale terapeutiske begreper, endringsprinsipper og intervensjonsformer innenfor psykodynamisk tradisjon. Tidligere opplæring i diagnostikk videreføres med sikte på å utforme behandlingsopplegg tilpasset den enkeltes problemområde og personlighetsstruktur. I undervisningen anvendes kasuistisk materiale som illustrerer diagnostiske vurderinger og terapeutiske problemstillinger. Kurset er knyttet til praktikum ved DT-klinikken.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:
• Ha en forståelse av grunnleggende virkningsprinsipper i dynamisk psykoterapi og den rolle terapeuten har i å bevirke endring
• Forstå og artikulere rasjonale for ulike terapeutiske intervensjoner
• Knytte terapeutiske begreper til kliniske fenomener

Ferdighetsmål

Du skal kunne:
• Skape en trygg terapeutisk relasjon
• Mestre sentrale psykodynamiske intervensjoner i forhold til ulik pasientproblematikk
• Håndtere ulike former for overføring og motstand
• Bruke egne affektive reaksjoner som informasjon om den terapeutiske dialogen

Generell kompetanse

Du skal kunne:
• Reflektere over terapeutiske utfordringer og valg i en terapiprosess
• Forstå endringsmekanismer i den terapeutiske prosessen
• Reflektere over den terapeutiske relasjonen og eget bidrag til denne

Undervisningsplan

Før undervisningen starter blir det holdt et informasjonsmøte med studentterapeutene ved Klinikk for dynamisk psykoterapi. Det gis innføring i struktur og regelverk ved klinikken, regulering av ansvar for studentbehandlingene samt retningslinjer for journalføring. Studentene får en omvisning på klinikken og praktisk informasjon (nøkler, kontor, lagring av klinisk materiale osv.)

Undervisningen omfatter følgende temaer:

Evaluering med henblikk på psykoterapi

 • Hva legger vi merke til og hvorfor tillegger vi det vekt? (Diskusjon av brev fra pasient, fremtreden i intervjusituasjonen osv.) Introduksjon av begrepet indre konflikt.
 • Tolkning av klinisk materiale (symboler, kognitiv stil, verbalisering, væremåter, kroppsspråk). Introduksjon av begrepet projeksjon.
 • Introduksjon av begrepene dynamikk og struktur. Klinisk materiale som belyser henholdsvis dynamikk og struktur.
 • Konflikt og mangel.
 • Individualisert personlighetsbeskrivelse/ kasusformulering (affektbevissthet, selvfølelsesregulering, mentalisering (reflekterende funksjon), tilknytning forsvar, karakterutforming)

Relasjonsforståelse

 • Selvrepresentasjoner og objektrepresentasjoner
 • Introduksjon av begrepet internalisering.
 • Relasjonsscenarier.

Terapeutisk fremgangsmåte

 • «Strategisk kart» (ramme, drivkraft, prosess).
 •  Allianse
 • Terapeutisk lytting (innhold, form, undertekst)
 • Holdning
 • Intervensjoner (tolking/ påpekning/ konfrontasjon/ bekreftelse osv.)

Samspillsdynamikk

 • Overføring (ulike former og uttrykk). Relasjonsscenarier
 • Motoverføring («role-responsiveness») og enactment
 • Terapeutens påvirkning på relasjonen (terapeutens «stimulusverdi»)
 • Reell relasjon (hinsides overføring og motoverføring)

Endringsprosesser

 • Om innsiktsbegrepet
 •  Andre endringsmekanismer (bekreftelse/ prosesslæring/ opplevelse/ identifikasjon med terapeuten osv.)

Når er det på tide å slutte?

 • Kliniske kriterier
 • Teoretiske baserte målformuleringer
 • Problemer knyttet til avslutningsprosessen
Publisert 18. nov. 2014 15:28