STV9000D – Prøvedisputas

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prøvedisputasen er lagt opp som en miniversjon av disputasen. Kandidaten får tilbakemeldinger på kappen eller innledningskapittelet av avhandlingen sin av en opponent som er ekspert på avhandlingens tema og en generalist. Opponentene kommenterer bare kappen eller innledningskapittelet, men får også tilsendt utkastet til selve avhandlingen. Prøvedisputasen arrangeres individuelt for den enkelte kandidat.

Hva lærer du?

Prøvedisputasen skal bidra til:

  • at du får konkrete tilbakemeldinger på kappe eller innlednings- og konklusjonskapitlene i forkant av innleveringen
  • at du får trening i å presentere og belegge sentrale funn og resultater fra egen forskning, også for tilhørere som ikke er eksperter på ditt fagområde
  • at du får trening i å vurdere andres faglige presentasjoner og i å gi konstruktive tilbakemeldinger

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidatene gjennomfører en prøvedisputas det siste semesteret før planlagt innlevering av avhandlingen. Påmelding i Studentweb.

Ved påmelding må du sende inn følgende:

  • Foreløpig arbeidstittel på ditt ph.d.-prosjekt

14 dager før prøvedisputas må du sende inn:

  • Kappe eller innledningskapittel

I etterkant av prøvedisputasen må du sende inn

  • Et kort erfaringsnotat der du oppsummerer lærdommer fra tilbakemeldingene. Notatet sendes instituttet og veilederne.

Prøvedisputas er forbeholdt studenter på ph.d.programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot STV9100B

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Arrangeres løpende

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)