Emner innen statsvitenskap

Viser 1–99 av 99 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4006 - Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 - Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 - Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 - Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 - Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4092 - Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 - Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 - Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4110 - International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV1000 - Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 - Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 - Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 - Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1201 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1240 - International military operations (10 studiepoeng) 10
STV1300 - Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 - Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1520 - Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag (10 studiepoeng) 10
STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2220 - International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 - International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2310 - Politics and development (10 studiepoeng) 10
STV2340 - Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 - Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2400 - Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 - Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2500 - EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV3090 - Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4010 - Designseminar i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B - Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C - Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D - Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E - Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020G - Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4020H - Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4100 - Designseminar i politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV4102B - Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 - Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4130 - Democracy and Inequality/Oppression (10 studiepoeng) 10
STV4141 - Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4200 - Designseminar i internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV4208B - International Negotiations (10 studiepoeng) 10
STV4214B - International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4217B - Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4225B - Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B - Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4228B - Game Theory and International Cooperation (10 studiepoeng) 10
STV4229B - Foreign Policy Analysis: The European Union (10 studiepoeng) 10
STV4234 - China's Rise and Asian Security (10 studiepoeng) 10
STV4234 - Causes of War (10 studiepoeng) 10
STV4242B - Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4252 - Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4282B - International Energy Politics (10 studiepoeng) 10
STV4287B - Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
STV4300 - Designseminar i komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV4302B - Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 - The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B - Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4317 - Psychological Foundations of Political Decision-Making (10 studiepoeng) 10
STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4322B - The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4324B - The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4325B - The Causes of Political Violence (10 studiepoeng) 10
STV4352B - Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV4354 - Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4358 - Comparative Political Institutions (10 studiepoeng) 10
STV4400 - Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV4402B - Organizational Design and Administrative Reforms (10 studiepoeng) 10
STV4407B - Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4410 - Designseminar i nasjonal og overnasjonal forvaltning og politikk (10 studiepoeng) 10
STV4423B - Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4424 - Climate, Energy and Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4428B - Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B - Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 - Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse (10 studiepoeng) 10
STV4445B - EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4452B - Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4600 - Designseminar (10 studiepoeng) 10
STV4810V - Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk (20 studiepoeng) 20
STV4815V - Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4901 - Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 - Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 - Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 - Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 - Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9000A - Designseminar (1 studiepoeng) 1
STV9000B - Ph.d.-seminar (1 studiepoeng) 1
STV9000C - Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1
STV9026 - Advanced Quantitative Methods (10 studiepoeng) 10
STV9027 - Causal Inference (10 studiepoeng) 10
STV9220 - Alliances, Coalitions and the Use of Force (10 studiepoeng) 10
STV9352 - Democracy and social democratic development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV9411 - An Organizational Approach to Public Governance (10 studiepoeng) 10