Emner innen statsvitenskap

Viser 1–105 av 105 emner
Emne Studiepoeng
PECOS2110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 – Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 – Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 – Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 – Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4081 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4096 – Master's Thesis (45 studiepoeng) 45
PECOS4110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1212 – Nuclear Weapons and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV1233 – North Atlantic Treaty Organization, Norway's High North, and America's Evolving Transatlantic Relation (10 studiepoeng) 10
STV1266 – Introduction to Game-theoretic Models of War (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Introduction to Comparative Politics (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 – Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1515 – Maskinlæring og programmering for samfunnsvitere (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV1555 – The 2020 US Elections in a Global Context (10 studiepoeng) 10
STV2020 – Social Science Data Analysis and Programming (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV2220 – International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 – International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 – Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2370 – Chaos politics? Theory Meets Reality in Comparative Politics (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2420 – Theorizing Public Organizations (10 studiepoeng) 10
STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV2440 – Flernivåstyring og desentralisering (10 studiepoeng) 10
STV2500 – EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV2510 – Norsk politikk - aktører, institusjoner og prosesser (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4020G – Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4020H – Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4130 – Democracy and Inequality/Oppression (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4208B – International Negotiations (10 studiepoeng) 10
STV4214B – International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4225B – Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B – Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4228B – Game Theory and International Cooperation (10 studiepoeng) 10
STV4229B – European Foreign Policy: The EU and the Major States. (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4282B – The Politics of Global Energy (10 studiepoeng) 10
STV4288 – Sikkerhetspolitikk i Afrika (10 studiepoeng) 10
STV4302B – Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4317 – Psychological Foundations of Political Decision-Making (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4322B – The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4323 – Protest, Mobilization and Revolution (10 studiepoeng) 10
STV4324B – The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4325B – The Causes of Political Violence (10 studiepoeng) 10
STV4340 – Designing Political Representation (10 studiepoeng) 10
STV4341 – Comparative Environmental Politics (10 studiepoeng) 10
STV4352B – Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV4354 – Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4358 – Comparative Political Institutions (10 studiepoeng) 10
STV4360 – Norsk institusjonell historie (10 studiepoeng) 10
STV4402B – Organizational Design and Administrative Reforms (10 studiepoeng) 10
STV4407B – Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4424 – Climate, Energy and Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4445B – EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4447 – The Politics of Education and Research Policies (10 studiepoeng) 10
STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4510 – Terrorism and Political Violence in Western Democracies (10 studiepoeng) 10
STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9028 – The Methodology of Political Theory (10 studiepoeng) 10
STV9029 – Advanced Qualitative Field Methods (10 studiepoeng) 10
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0
STV9430A – Political leadership and democratic innovations in local governments (10 studiepoeng) 10
STV9430B – Political leadership and democratic innovations in local governments (3 studiepoeng) 3