Semesterside for SVEXFAC03 - Vår 2010

På grunn av ferieavvikling vil ikke klagesakene bli sensurert før etter sommeren.

7. juli 2010 11:54

Eksamensresultatet for utsatt eksamen vår 2010 er publisert i Studentweb. For å få begrunnelse på eksamensresultatet må du sende en e-post til Lisbeth M. Iversen Husk å oppgi kandidatnummeret ditt. Fristen for å be om begrunnelse er 29.juni 2010. I følge UH-loven § 5-3 (2) er det sensor selv som bestemmer hvordan begrunnelsen skal gis. Vær derfor forberedt på at begrunnelsen kan gis i form av e-post, pr telefon eller ved personlig oppmøte.

Vi anbefaler alle som vurderer å klage på karakteren om å be om begrunnelse først. Hvis du vil klage på karakter må du levere eller sende inn klageskjema til SV-infosenter. Klageskjema finner du under Eksamen på semestersidene. Klagefrist er tre uker etter at sensuren er offentliggjort (13. juli 2010) eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt. Klageskjema sammen med eventuell begrunnelse fra sensor vil bli lagt ved til den nye klagekommisjonen. Klageskjema vil selvsagt være anonymisert.

22. juni 2010 16:48