Semesterside for SVEXFAC03 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Fasit og kopi av eksmensbesvarelsene finner dere nå i Fronter. Besvarelsene er kun merket med kandidatnr, slik at ingen andre enn deg selv vet hvilken besvarelse som er din. Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å kontakte foreleser/seminarleder for å få svar på karaktersetting.

Sensur vil bli publisert i Studentweb senest 10.juni.

For spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Ane S. Lorentzen-Styr (a.s.lorentzen-styr@sv.uio.no)

20. mai 2015 12:28

Eksamen 20.mai vil bestå av hundre spørsmål med fire svaralternativer hver. Kun ett svar er riktig. Det vil bli gitt 1 poeng pr riktige svar, og -0,5 poeng pr feil svar. Det gis 0 poeng dersom du velger å ikke svare.

10. apr. 2015 15:07

Den obligatoriske hjemmeoppgaven vil bli tilgjengelig i Fronter 3.mai kl 14:00, med innleveringsfrist 7.mai kl 14:00. Mer informasjon finner du på emnesiden.

6. jan. 2015 14:38