Kort om emnet

Dette kurset er en innføring til innovasjonsstudier på doktorgradsnivå, som tar for seg innovasjonsstudier i en bred kontekst inkludert ulike metodologiske tilnærminger.

Kurset er en obligatorisk del av utdanningsløpet for ph.d-kandidater i innovasjon på TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Emnet undervises med ujevne mellomrom, og kan derfor erstattes av andre kurs i samråd med veileder og phd-koordinator.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal kandidatene

  • være i kunnskapsfronten innen innovasjonsstudier og
    beherske vitenskapsteori og metoder innenfor dette feltet
  • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor innovasjonsstudier
  • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor innovasjonsstudier

Opptak og adgangsregulering

Kandidater må ha tilknytning til et ph.d.-program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på TIK9021 Innovation Studies krever opptak på et ph.d.-program.

Undervisning

Kursplan vil gjøres tilgjengelig for relevante semestre.

Eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Uregelmessig.

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)