Pensum/læringskrav

Historisk stoff:

Castberg, F.: "Statsreligion og kirkestyre" i Statsreligion og kirkestyre. Utredning avgitt 21. november 1953 etter oppdrag av Kirke- og Undervisningsdepartementet, 1954. Forlaget Land og Kirke, Oslo. 60 sider (Kompendium).

Bergrav, E.: Contra Castberg. Om Kirkens grunn, 1954. Forlaget Land og Kirke, Oslo. 40 sider. (Kompendium).

Molland, E.: Statskirke og Jesu Kristi Kirke, 1954. Forlaget Land og Kirke, Oslo. 100 sider. (Kompendium).

Furre, B.: Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814?, 2002. Oslo. 22 sider. (Kompendium).

Sivertsen, H. m.fl.: "Arbeiderpartiet og kristendommen" i Arbeiderpartiet og kristendommen. Instilling fra et utvalg nedsatt 26. november 1973 av Arbeiderpartiets sentralstyre med vedtak fra Landsmøtet 1977., 1979. Tiden norsk forlag, Oslo. 69 sider (Kompendium).

Høstmæling, N., T. Lindholm og I. T. Plesner (red): Stat, kirke og menneskerettigheter, 2006. Abstrakt forlag. (Bok).

Aktuell debatt:

Leirvik, O.: "Statskyrkjeordning og religionssaker. Historisk utviklingstrekk og aktuelle problemstillingar." i Eidsvåg, I. og L. Larsen (red): Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge, 1997. Nansenskolens årbok, Oslo. 17 s (Kompendium).

Høstmælingen, N.: "Forbudt å forby, forbudt å tillate?" i Høstmælingen, N. (red): Hijab i Norge., 2004. Abstrakt forlag, Oslo. 23 sider (Komnpendium).

Utgreiingar:

Mykland, L.: Fri religionsøvelse gjennom 150 år, 1997 . Oslo . 58 sider. (Bok). Til sals hjå Riksarkivet.

Repstad, P.: Dype, stille, sterke milde. Religiøs makt i dagens Norge, 2002. Oslo. 180 sider. (Bok).

Repstad, P.: Religiøst liv i det moderne Norge, 2000. Oslo. 114 sider. (Bok).

Brekke, T.: Gud i norsk politikk. Religion og politisk makt, 2002. Oslo. 141 sider. (Bok).

Norges offentlige utredninger: Staten og Den norske kirke, NOU 2006:2. Elektronisk utgave. Kultur- og kirkedepartementet.

Bøker og kompendier kjøpest på Akademika bokhandel på Blindern.

Publisert 22. okt. 2007 15:35 - Sist endra 12. nov. 2007 13:44