Pensum/læringskrav

Artikler som er tilgjengelige via UiO nettverket kan også nås hjemmenifra ved å bruke "UiO Programkiosk" : http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

 

Christoffersen, Svein Aage (2. rev.utg., 2012). Handling og dømmekraft. Etikk i lys av kristen kulturarv (Oslo: Tano), ss. 74-176

Gule, Lars og Hanada Kharma. Adab - om danning i den arabisk-islamske tradisjon. Danningens filosofihistorie, red. av Ingerid S. Straume (Oslo: Gyldendal, 2013), ss. 102-114.

Jakobsen, Knut A. «Buddhistisk etikk», Buddhismen. Pax forlag 2000, ss. 77-88.

Meilaender, Gilbert og William Werpehowski, red. The Oxford Handbook of Theological Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2005), del 1 Dogmatics and ethics, ss. 5-89 og del 2 Sources of Moral Knowledge, ss. 91-185  Tilgjengelig online: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199227228.001.0001/oxfordhb-9780199227228

Rahman, Fazlur. “Law and ethics in Islam,” Ethics in Islam, red. R. Hovannisan. Malibu, CA: Undena Publications 1985, ss. 3-15.

Ramadan, Tariq. Radical reform. Islamic Ethics and Liberation (Oxford: Oxford University Press, 2009), del 3, 85-158.

Ramadan, Tariq. “An international call for moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty in the Islamic World.” Tilgjengelig online: http://tariqramadan.com/blog 

Saeed, Abdullah. Islamic Thought. An introduction. London: Routledge, 2006.

Schmidt, Ulla og Jan-Olav Henriksen. “Religion, etikk og moral: nye sammenhenger,” Religion i dagens Norge, red. P.K. Botvar og U. Schmidt. (Oslo: Universitetsforlaget, 2010), 132-148.

Schweiker, William, red. The Blackwell Companion to Religious Ethics. (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), del 1 Moral Inquiry, ss. 17-111; del 2 Moral Traditions, Jewish Ethics, Christian Ethics, Islamic Ethics, Buddhist Ethics, ss. 159-322.

Syse, Henrik (2002) "Which nature, whose law – and what about rights? Reflections on natural law as a tradition of universal ethics," Universal ethics. Den Haag: Nijhoff,  ss. 33-43.

Taliaferro, Karen. “Ibn Rushd and Natural Law: Mediating Human and Divine Law.” Journal of Islamic Studies  2017; 28: 1-27. E-tidsskrift UiO.

Zaroug, Abdullahi Hassan. «Ethics from an Islamic Perspective: Basic Issues,» The American Journal of Islamic Social Sciences 1999: 16: 45-63.  

Publisert 7. mai 2018 10:28 - Sist endret 7. mai 2018 10:28