Dette emnet er nedlagt

Semesterside for DIDMET4000 - Høst 2004

Læringsplattformen IT's Learning (ITL) vil bli brukt i forbindelse med kurset. Brukernavn og passord blir utdelt første kursdag og da gis også en kort innføring i bruken av læringsplattformen.

Innlogging ITL

29. juni 2004 02:00