Emner innen praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og utdanningsledelse

Viser 1–74 av 74 emner
Emne Studiepoeng
DIDMET4000 - Metodekurs i fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
DIDMET4200 - Forskningsmetode og oppgaveforberedelse (10 studiepoeng) 10
DIFO4000 - Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 - Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 - Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EDID4001 - Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4002 - Basic Skills in English (10 studiepoeng) 10
EDID4009 - Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4010 - Teaching English in Secondary School (10 studiepoeng) 10
EDID4090 - Masteroppgave engelskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
FORGLU - Forkurs i matematikk (0 studiepoeng) 0
MDID4001 - Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
MDID4002 - Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
MDID4009 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4001 - Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 - Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4009 - Masteroppgave i naturfagenes didaktikk (30 studiepoeng) 30
NATDID4901V - Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
NDID4001 - Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4002 - Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4009 - Masteroppgave i norskdidaktikk (30 studiepoeng) 30
NDID4020 - Muntlige og skriftlige ferdigheter (10 studiepoeng) 10
NDID4090 - Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
PPU3210 - PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp (30 studiepoeng) 30
PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PPU3510D - PPU deltid del 1 av 2 (20 studiepoeng) 20
PPU3520D - PPU deltid del 2 av 2 (40 studiepoeng) 40
PPU3610T - Undervisning, klasseledelse og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3620T - Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PROF1005 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1010 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning (10 studiepoeng) 10
PROF3025 - Ledelse av elevers læring (20 studiepoeng) 20
PROF4045 - Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
PROMO1 - Profesjonsrettet mentorordning 1. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO2 - Profesjonsrettet mentorordning 2. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO3 - Profesjonsrettet mentorordning 3. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO4 - Profesjonsrettet mentorordning 4. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO5 - Profesjonsrettet mentorordning 5. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO6 - Profesjonsrettet mentorordning 6. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO7 - Profesjonsrettet mentorordning 7. semester (0 studiepoeng) 0
RDID4011 - Naturfag som allmenndannelse (10 studiepoeng) 10
RDID4012 - Matematikk i skole og samfunn (10 studiepoeng) 10
RDID4020 - Matematikkdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RDID4030 - Naturfagdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RDID4040 - Matematikkhistorie (10 studiepoeng) 10
RDID4190 - Mastergradsoppgave i realfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4001 - Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 - Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4009 - Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
RELDID4010 - Fag, læring, lærer (10 studiepoeng) 10
RELDID4090 - Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 - Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4002 - Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4009 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4010 - Samfunnsfag i skolen (10 studiepoeng) 10
SDID4020 - Samfunnsfag i samfunnsperspektiv (10 studiepoeng) 10
SDID4090 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
UTLED4062 - Utdanningsvitenskapelige metoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4071 - Prosjektseminar med anvendt metode (20 studiepoeng) 20
UTLED4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 - Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4111B - Rektorutdanningen (30 studiepoeng) 30
UTLED4220 - Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (30 studiepoeng) 30
UTLED4221 - Profesjonalitet og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4222 - Kvalitet og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng) 10
UTLED4223 - Globalisering og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
UTLED4224 - Ledelse og styring av utdanning (10 studiepoeng) 10
UTLED4301 - Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 - Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
UTLED4303 - Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
VEIL4005 - Veiledning i skolen (5 studiepoeng) 5
VEIL4015 - Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen (10 studiepoeng) 10
VEIL4020 - Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2 (15 studiepoeng) 15