Emner innen praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og utdanningsledelse

Viser 1–59 av 59 emner
Emne Studiepoeng
DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
EDID4001 – Quality English Teaching (10 studiepoeng) 10
EDID4009 – Master's Thesis in English subject didactics (30 studiepoeng) 30
EDID4102 – English in and out of school (10 studiepoeng) 10
MDID4001 – Matematikkdidaktisk forskning - eleven, matematikken og samfunnet (10 studiepoeng) 10
MDID4002 – Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
MDID4009 – Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
MDID4020 – Problemløsing, modellering og programmering i matematikk (10 studiepoeng) 10
NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4009 – Masteroppgave i naturfagenes didaktikk (30 studiepoeng) 30
NDID4001 – Muntlige og skriftlige ferdigheter i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4002 – Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4009 – Masteroppgave i norskdidaktikk (30 studiepoeng) 30
PPU3210 – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp (30 studiepoeng) 30
PPU3220 – PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PPU3510D – PPU deltid del 1 av 2 (20 studiepoeng) 20
PPU3520D – PPU deltid del 2 av 2 (40 studiepoeng) 40
PPU3610T – Undervisning, klasseledelse og læring (30 studiepoeng) 30
PPU3620T – Vurdering og tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 30
PROF1005 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1010 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (5 studiepoeng) 5
PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (10 studiepoeng) 10
PROF3025 – Ledelse av elevers læring (20 studiepoeng) 20
PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
PROMO1 – Profesjonsrettet mentorordning 1. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO10 – Profesjonsrettet mentorordning 10. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO2 – Profesjonsrettet mentorordning 2. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO3 – Profesjonsrettet mentorordning 3. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO4 – Profesjonsrettet mentorordning 4. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO5 – Profesjonsrettet mentorordning 5. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO6 – Profesjonsrettet mentorordning 6. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO7 – Profesjonsrettet mentorordning 7. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO8 – Profesjonsrettet mentorordning 8. semester (0 studiepoeng) 0
RELDID4001 – Religions- og etikkdidaktikk: fag, lærer og elev i et pluralistisk samfunn (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 – Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4009 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter (10 studiepoeng) 10
SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4009 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
UTLED4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4111B – Rektorutdanningen (30 studiepoeng) 30
UTLED4111S – Skolelederutdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4226B – Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (15 studiepoeng) 15
UTLED4227 – Ledelse, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) 15
UTLED4228 – Utdanningsrett og ledelse (15 studiepoeng) 15
UTLED4228B – Juss for ledere (15 studiepoeng) 15
UTLED4301 – Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
UTLED4302 – Forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
UTLED4303 – Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
VEIL4000 – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4000B – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4001 – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4001B – Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng) 15
VEIL4002 – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15
VEIL4002B – Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng) 15