Krav om deltagelse i undervisning

Med hjemmel i § 4.4 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo er deltagelse i undervisning en obligatorisk aktivitet i DIFO4001. For å kunne fremstille deg til eksamen i emnet må kravene til oppmøte og deltagelse i undervisningen være godkjent, i tillegg til de øvrige obligatoriske komponentene i emnet.

 

Som student må du være til stede i:

  • 5 av 7 forelesninger i DIFO4001
  • 5 av 7 seminargrupper i DIFO4001
  • forelesningen om personvern og masteroppgaveseminar, 2. mars 2020

Du må følge med på din tilstedeværelse
Tidspunktet for seminarene i emnet vil du finne i Mine studier og i timeplanen på semestersiden. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at din tilstedeværelse er registrert korrekt og melde fra til faglærer om eventuell feilregistrering av ditt oppmøte. Registrert oppmøte sjekker du i Studentweb:

Aktive emner > DIFO4001 > Oppmøte

Frist for å melde fra til faglærer om eventuelle feilregistreringer av oppmøte er 7 dager etter det aktuelle seminaret/forelesningen. Oppmøte registreres av foreleseren senest 3 dager etter seminaret har funnet sted.

Overskridelse av fraværskvoten
Hvis fraværet ditt overskrider fraværsgrensen i forelesningen eller seminaret i emnet vil du ikke få godkjent den obligatoriske aktiviteten og du vil ikke kunne ta eksamen i emnet. Du må delta i all undervisning på nytt neste gang du gjennomfører emnet.

Sykdom eller annet gyldig fravær
Ved sykdom, eller hvis du på grunn av andre (u)forutsette hendelser i forbindelse med offentlige verv, alvorlige familiesituasjoner e.l., overskrider fraværsgrensen må du informere administrasjon i lektorprogrammet om fraværet så fort som mulig og levere dokumentasjon innen fredag i påfølgende uke. Dokumentasjonen skal vise eksplisitt at den gjelder for fraværsdatoen.

 

Publisert 22. nov. 2019 13:45 - Sist endret 7. jan. 2020 18:30