Informasjon og oppgavetekst til obligatorisk oppgave

Underveis i semesteret skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 300–500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret.

Utfyllende informasjon:

I den obligatoriske prosjektbeskrivelsen skal du presentere og begrunne forskningsdesignet du vil bruke i masteroppgaven din. Prosjektbeskrivelsen skal være på 1000–1500 ord (ekskludert litteraturliste) Det må fremgå tydelig:

  • Hva du ønsker å undersøke, og hva problemstillingen for masteroppgaven er
  • Hvilken forskningsmetode og hvilke innsamlingsverktøy du skal bruke
  • Hvilke muligheter og begrensninger du ser ved eget forskningsdesign med vekt på hva slags kunnskap du får tilgang til gjennom den metoden du har valgt
  • Hvilke refleksjoner du har om etiske aspekter i det planlagte prosjektet

Det er også et krav at prosjektbeskrivelsen har litteraturhenvisninger til relevant metodelitteratur. Prosjektbeskrivelsen leveres innen angitt frist og vurderes av veileder. Hvis prosjektbeskrivelsen ikke godkjennes, vil du ha mulighet til å levere en omarbeidet versjon.

Publisert 20. des. 2017 15:36 - Sist endret 20. des. 2017 15:36