Informasjon om fordypningsukene

I PROF4045 arrangeres det to fordypningsuker. Dette semesteret er fordypningsukene lagt til uke 40 og uke 47.

I fordypningsukene får du fordype deg i noen sentrale sider av læreryrket. Hver fordypninguke tar for seg ett bestemt tema, og dette temaet belyses gjennom forelesninger av pedagoger, fagdidaktikere og ansatte i ulike typer stillinger i skolen, slik som lærere, rådgivere og skoleledere. I tillegg skal du arbeide praktisk med temaet i to seminarer i løpet av uka.

Fordypningsuke 1 (uke 40)

Tema: Mangfold og inkludering

Forelesninger: Se timeplanen

Seminarer: Du skal delta i to seminarer i din ordinære seminargruppe i pedagogikk. Finn tid og sted for disse seminarene i timeplanen.

Fordypningsuke 2 (uke 47)

Tema: Tverrfaglig arbeid etter fagfornyelsen

Forelesninger: Se timeplanen.

Seminarer: Du skal delta i to fagdidaktiske seminarer, ett i hvert av dine fagdidaktiske fag. Finn tid og sted for disse seminarene i timeplanen.

Publisert 23. mai 2018 12:55 - Sist endret 22. mai 2020 13:04