Om eksamen

Eksamen i PED1001 høsten 2019.

Emnet har to eksamener. Disse gjenspeiler den faglige bredden i emnet. 

  • Eksamen del I: Hjemmeeksamen (2 dager). Drøfting av tekst/langsvarsoppgave. 
  • Eksamen del II: Skoleeksamen (2 timer). Kortsvarsoppgaver. 

Eksamen del I og del II skal vurderes av en kommisjon med to sensorer. I vurderingen teller del I 2/3 og del II teller 1/3. 

Eksamen del I består av en lengre drøftingsoppgave. Her skal du svare på 1 oppgave. Du vil få forskjellige oppgaver å velge mellom. Her vil du for eksempel bli bedt om å sammenligne to teorier og drøfte forskjeller og likheter mellom disse og eventuelt diskutere praktiske konsekvenser av disse teoriene.

Eksamen del II består av kortsvarsoppgaver. Her vil du for eksempel bli bedt om å forklare et begrep eller beskrive en modell. Svaret skal normalt være mellom 100-150 ord.

Publisert 22. okt. 2019 11:45 - Sist endret 22. okt. 2019 11:45