Pensum/læringskrav

Oppdatert juli 2019 

Innføringslitteratur

Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2-6. 130 sider.

Gulbrandsen, Liv Mette (red). (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-5. 165 sider.

Kvello, Ø. (red.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal akademisk. 250 sider.

Qvortrup, A. & Wiberg, M. (red.) (2013). Læringsteori & didaktik. Hans Reitzels forlag. Kap. 1,6-7, 12-18. 252 sider.

Woolfolk, A. (2016).  Educational psychology, 13th edition. Essex: Pearson Education Limited. 607 sider.

Klassiske artikler

Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology. 52, pp. 1-26. 26 sider.

Bernstein, B. (1961). Social structure, language and learning. Educational Research, 3(3), pp. 163-176. 15 sider.

Klafki, W. (2004). Kategorial dannelse. I: E. L. Dale (red.), Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 167 – 203. 36 sider.

Scribner, S. & Cole, M. (1973). Cognitive Consequences of Formal and Informal Education. Science, 182, pp. 553-559. 6 sider.

Tyler, Ralph W. (2001): Grunnprinsipper for læreplan og undervisning. I: Erling Lars Dale (red.), Om utdanning: Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 81-111. 30 sider.

Wood, D. Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 17. pp. 89-100. 11 sider.

 

Antall sider totalt: 1518

 

Publisert 1. juli 2019 09:38 - Sist endret 4. okt. 2019 12:03