Om hverandrevurdering

Hverandrevurdering (i Canvas)

En del av den obligatoriske aktiviteten er å gjøre en hverandrevurdering. Denne gjennomføres i Canvas. Du vil automatisk bli tildelt en annen tilfeldig valgt medstudents oppgave som du skal gi tilbakemelding på, etter visse kriterier.

Hverandrevurdering er en øvelse i å tenke kritisk om din egen oppgaveskriving. En sentral del av akademisk og vitenskapelig arbeid er å være kritisk til tekster – både de man har skrevet selv, og de andre har skrevet.

Å "være kritisk" betyr ikke å fokusere på det som er feil, men å forklare hva som kunne vært annerledes. Man kan med andre ord være kritisk til en tekst uten å påpeke en eneste feil. Formålet med å gjøre hverandrevurdering er todelt. For det første hjelper du en annen student med å forbedre teksten sin, med vennlige, oppmuntrende, gjennomtenkte og seriøse tilbakemeldinger. For det andre får du selv trening i å se hvordan en tekst kunne vært annerledes, for eksempel hvis den baserte seg på et annet kildetilfang, hadde en annen oppbygging, et annet hovedfokus eller noe annet.

Eksamensrelevansen i denne oppgaven består i at du får øvelse i å formidle. Jo bedre man er til å tenke kritisk om egen skriving, jo bedre blir man til å tenke gjennom og velge hvordan teksten man skriver bør se ut. De som er virkelig gode til å skrive eksamener har selvfølgelig lest pensum godt. Det er det aller viktigste. Det nest viktigste er å kunne formidle hva man kan, og god formidling krever erfaring med og refleksjon over hvordan en god tekst kan se ut.

For å virkelig bli god på dette, bør du jobbe sammen med andre studenter og diskutere hvilke valg dere har tatt i oppgaveskrivingen og hvorfor de funker/ikke funker. Vær kritisk, i betydningen over!

Publisert 7. sep. 2021 11:01 - Sist endret 7. sep. 2021 15:53