Om obligatoriske oppgaver

For å kunne ta eksamen i emnet PED1001 høsten 2021 må du ha levert og bestått de obligatoriske aktivitetene

To obligatoriske innleveringer

For høsten 2021 består de obligatoriske aktivitetetene på PED1001 av følgende:

OBLIG1:

a)Skriftlig oppgave

b)Hverandrevurdering

c)Refleksjonsnotat

OBLIG2:

a)Skriftlig oppgave

b)Hverandrevurdering

c)Refleksjonsnotat

Alle delene av Oblig1 og Oblig2 må være levert til gitt frist og bestås for å kunne ta eksamen i emnet PED1001 høsten 2021. Den obligatoriske aktiviteten blir godkjent/ ikke godkjent. 

Godkjenning av obligatorisk aktivitet kommer i Canvas. Vi godkjenner så fort vi kan etter at vi har lest oppgavene og har sjekket at alle deler av obligatorisk aktivitet er levert.

Publisert 15. aug. 2021 17:14 - Sist endret 13. okt. 2021 12:56