Om refleksjonsnotat

Refleksjonsnotat

Instrukser for refleksjonsnotat Oblig1

I refleksjonsnotatet skal du fortelle litt om hvordan du har jobbet med Oblig.

I notatet skal du innom disse to spørsmålene:

  1. Hvordan du har jobbet med å løse oblig 1? Her kan du for eksempel bruke disse spørsmålene som utgangspunkt: Hva gjorde du først? Måtte du endre strategi underveis? Hva lærte du av å skrive Oblig 1? Hva lærte du av å gi og få hverandrevurdering?
  2. Hvordan opplevde du å jobbe med oblig 1?

Skriv gjerne så mye som du klarer. Det er altså ingen krav til antall ord.

Publisert 20. okt. 2021 20:20 - Sist endret 20. okt. 2021 20:20