Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 30. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. juni kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk aktivitet 2

Obligatorisk aktivitet 3

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 00:39