Obligatoriske krav og seminar

I dette emnet skal du gjennomføre 3 obligatoriske aktiviteter knyttet til seminaret. For å få seminaret godkjent slik at du kan ta eksamen må du bestå alle tre aktiviteter.

Alle de obligatoriske aktivitetene skal gjennomføres i tilknytning til seminaret. Detaljer angående frister og undervisning finnes i canvas. 

Emnet har 5 seminarganger og 3 obligatoriske aktiviteter. For å få ta eksamen må du bestå alle de tre aktivitetene knyttet til seminarene. 

Dette kreves for at du skal få godkjente seminaret:

  • Du må selv melde deg opp til et seminar innen fristen 1. februar.
  • Du må møte opp og bidra til gruppearbeidet (punkt 1 under) og levere oppgavene til de bestemte fristene (punkt 2 og 3 under).

Krav til de obligatoriske aktivitetene

  1. Oppmøte og deltakelse:

Du må møte opp og delta på seminarene. Du forplikter deg til å samarbeide i gruppen du blir delt inn i om alle aktiviteter og oppgaver som skal gjennomføres i seminarene. Møt forberedte og ha med nødvendig pensumlitteratur.

  1. Individuell oppgave:

Gjennomføre og levere den individuelle oppgaven mellom seminargang 1 og 2.

  1. Gruppeoppgave:

Oppgavene leveres felles for gruppa før seminargang 5. 

Detaljert informasjon om kravene til de obligatoriske aktivitetene blir gjennomgått i seminaret. De skriftlige delene av de obligatoriske aktivitetene skal leveres i Canvas.

Samarbeid i gruppene

Gruppene blir tilfeldig satt opp i Canvas i forkant av første seminargang. Du forplikter deg til å samarbeide om alle gruppeaktiviteter. Det er viktig at gruppene etablerer et godt samarbeid fra begynnelsen. Hvis det likevel oppstår problemer underveis som gruppen ikke klarer å løse, må gruppen ta kontakt med seminarleder umiddelbart.

Fravær fra seminar

Hvis du er borte på grunn av sykdom, dødsfall i familien eller andre gode grunner, må du umiddelbart ta kontakt med din seminarleder for å gi beskjed, og du må sende inn egenmelding. Egenmeldingen sendes til seminarlederen i din gruppe. Du må også snakke med de andre på gruppa om hva de har gjort i seminaret og hva din oppgave skal være som tilsvarer dette. Du må ha deltatt på 80 % av seminarene for å få godkjent deltakelse (altså 4 av 5 seminarer). Er du borte på mer enn én seminargang, må du skaffe formell dokumentasjon.

Behov for tilrettelegging av studiehverdagen

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, må du sende en søknad til pedagogikk-bachelor@iped.uio.no for emnet så tidlig som mulig i semesteret. Du må ha attest fra lege eller sakkyndig som dokumenterer behovet ditt. Hva slags tilrettelegging du kan få, vurderes individuelt og ut i fra de faglige kravene på emnet.

Publisert 22. nov. 2021 12:55 - Sist endret 22. nov. 2021 13:05