Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

 


Ormrod, Jeanne Ellis: Human learning, 2016 7. ed. Global Edition. Pearson. Kap 1,3,4,5,12,13,14 og 15. (275 sider)

 

Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R. & Meece, Judith L.: Motivation in education: Theory, research, and applications, 2008. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Kap. 1-5 og 7 (242 sider)

 

Totalt antall sider: 517

Antall studenter: 60

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på semestersiden.


 

Oppdatert mai 2016

Publisert 18. mai 2016 08:58 - Sist endret 15. juni 2016 15:12