Dette emnet er nedlagt

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. De som ikke møter mister plassen sin på emnet. Studenter som blir syke eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen. (se kontaktinformasjon nederst på semestersiden).

Publisert 11. nov. 2013 14:03 - Sist endret 12. nov. 2013 08:56