Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Nyttig informasjon om studielitteratur.


Ormrod, Jeanne Ellis: Human learning, 2011 6. ed. . Pearson- Merrill Prentice Hall. Kap 1,3,4,5,6,14,15,16 og 17 (255 sider)

 

Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R. & Meece, Judith L.: Motivation in education: Theory, research, and applications, 2008. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Kap. 1-5 og 7 (242 sider)

 

Til sammen 497 sider

Antall studenter: 60

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2014

Publisert 11. nov. 2014 11:00 - Sist endret 14. nov. 2014 15:25