Semesterside for PED2750 - Høst 2011

Utsatt sensurfrist

Vi vil informere om at sensuren i PED2750 vil bli noe forsinket, og at resultatene derfor ikke kan publiseres i StudentWeb før i slutten av uke 50.

7. des. 2011 15:32

Trekkfrist

Fristen for å trekke seg fra eksamen i PED2750 høsten 2011 er 4. november. Dette gjøres i StudentWeb.

14. sep. 2011 19:00

Merk: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning. Den som ikke møter mister plassen på emnet.

1. juli 2011 15:56