Semesterside for PED4460 - Vår 2011

Viktige datoer og frister:

Arbeidskrav

Utdeling av arbeidskrav med innleveringsfrist 14.03.2011

Sensur for arbeidskrav: 21.03.2011

Hjemmeeksamen

Utdeling av hjemmeeksamen: 18.05.2011, kl.09.00

Frist for innlevering av hjemmeeksamen: 21.05.2011, kl. 09.00

18. jan. 2011 16:18