Obligatoriske komponenter

Emnet har tre obligatoriske arbeidskrav og to obligatoriske studiekrav. Arbeidskravene må være godkjent av emneansvarlig før du kan levere inn studiekravene. Eksamenssemester er 3. semester.

Arbeidskrav 1
Deltakelse i undervisningen er obligatorisk med unntak av undervisning knyttet til oppgaveforberedende aktiviteter.

Arbeidskrav 2
Gjennomføring av praksis på to ganger 5 uker er obligatorisk.

Arbeidskrav 3
Alle studenter skal enten individuelt eller i gruppe ha ett framlegg i undervisningen med erfaringsdeling fra gjennomført praksis. Arbeidet skal presenteres muntlig og være forberedt med skriftlig underlag til deling med alle.

Studiekrav

  • praksisrapport, ca 5 sider.
  • prosjektbeskrivelse, ca 10 sider (innleveringsfrist 1.desember)

Frister, omfang og krav til arbeidskrav og studiekrav kunngjøres ved semesterstart.

Publisert 28. jan. 2016 14:51 - Sist endret 28. jan. 2016 14:54