Retningslinjer for eksamen på UTVIT1100 – informasjon til studentene

Forskrift om studier og eksamen ved UiO, fastslår de generelle retningslinjene for avvikling av eksamen. Disse er å finne i §5 i forskriften.

Hovedregelen for eksamen, er at studenter maksimalt har rett til å gå opp til eksamen 3 ganger i ett emne. Fakultetet har besluttet at følgende ordning skal gjelder for eksamen på emnet UTVIT1100.

  • Det holdes ordinær eksamen i vårsemesteret (juni).
  • Studenter som ikke møter og har gyldig sykemelding (egne retningslinjer gjelder), kan gå opp til utsatt eksamen i begynnelsen av august på en dato som fastsettes av fakultetet.
  • Studenter som møter til eksamen, men stryker, kan gå opp til kontinuerings-eksamen som vil bli avholdt i august på en dato som fastsettes av fakultetet.
  • Studenter som ikke møter til eksamen og ikke har gyldig sykemelding, MÅ vente til neste ordinære eksamen for å kunne ta eksamen på nytt.
  • Hvis alle arbeidskrav er bestått i samme semester, vil de gjelde som kvalifisering til å gå opp til eksamen. Tidsbegrensning på gyldighet er 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.
  • Hvis ett eller to arbeidskrav er bestått, kan studenten fullføre de(t) manglende arbeidskravet i et senere semester hvor det tilbys undervisning i emnet (høstsemester). Tidsbegrensning på gyldighet er 3 år.

Mer om arbeidskravene:

Arbeidskravene kan gjennomføres i seminar eller i selvstudiumsvariant. Ved gjennomføring i seminar, kreves tilstedeværelse på min.80% av seminaret. Fravær ut over 80% må dokumenteres med sykemelding. Ved gjennomføring av arbeidskrav i selvstudiumsvariant, skal alle krav leveres skriftlig.

Publisert 27. jan. 2015 14:52 - Sist endret 27. jan. 2015 14:52