Semesterside for SPED3001 - Høst 2020

I timeplanen står det at forelesninger vil være digitale. Det betyr at det ikke vil være fysiske forelesninger i auditoriene våre, men at undervisningen vil bli gitt digitalt på ulike måter. Noen ganger vil det være opplastet materiale, andre ganger live forelesninger i zoom. Det som er viktig er at du setter av tidspunktet for forelesning i kalenderen din slik at du ikke mister viktig undervisning. 

10. aug. 2020 11:15

Endring av praksistilbud: skoleåret 2020-21 vil det ikke tilbys ordinær praksis men alternativ til praksis. Mer info under "obligatoriske krav" i menyen til venstre. Det vil også legges ut informasjon i Canvas utover høsten. 

Endring av eksamensform:  skriftlig eksamen 29.oktober vil være en 6 timers hjemmeeksamen. 

26. mai 2020 12:27

Kontakt

UV-studieinfo