Emner innen spesialpedagogikk

Viser 1–49 av 49 emner
Emne Studiepoeng
LSS4000 - Innovasjon, skoleutvikling og evaluering (10 studiepoeng) 10
LSS4090 - Masteroppgave, Lesing og skriving i skolen (40 studiepoeng) 40
LSS4145 - Prosjektseminar (5 studiepoeng) 5
LSS4150 - Forebygging, tidlig innsats og lese- og skrivevansker (10 studiepoeng) 10
SNE3110 - Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE3120 - Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE3130 - Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4110 - Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 - Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 - Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4200 - Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE4230 - Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4310 - Counselling and Innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4390 - Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker (10 studiepoeng) 10
SPED1002 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning, normalitet og avvik (10 studiepoeng) 10
SPED1010 - Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk (20 studiepoeng) 20
SPED1100 - Introduksjon til spesialpedagogikk (10 studiepoeng) 10
SPED1200 - Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis (10 studiepoeng) 10
SPED1300 - Læring i et livsløpsperspektiv (20 studiepoeng) 20
SPED2010 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 (10 studiepoeng) 10
SPED2020 - Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2 (10 studiepoeng) 10
SPED2100 - Utvikling i et livsløpsperspektiv (30 studiepoeng) 30
SPED2200 - Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (30 studiepoeng) 30
SPED3000 - Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (60 studiepoeng) 60
SPED3001 - Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (45 studiepoeng) 45
SPED3002 - Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3100 - Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon (15 studiepoeng) 15
SPED3200 - Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED3300 - Psykososiale vansker og personlighetsutvikling (15 studiepoeng) 15
SPED3400 - Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED4000 - Rådgivning og innovasjon (20 studiepoeng) 20
SPED4001 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (20 studiepoeng) 20
SPED4002 - Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med testsertifisering (20 studiepoeng) 20
SPED4010 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
SPED4020 - Spesialpedagogisk utviklingsarbeid (20 studiepoeng) 20
SPED4020D - Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Deltid (20 studiepoeng) 20
SPED4090 - Masteroppgave (40 studiepoeng) 40
SPED4091 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i audiopedagogikk (40 studiepoeng) 40
SPED4092 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4093 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4094 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4096 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40
SPED4100 - Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 - Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4200D - Fordypning i logopedi, deltid (40 studiepoeng) 40
SPED4300 - Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 - Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 - Fordypning i utviklingshemning (40 studiepoeng) 40