Konflikt, mennesker og samfunn

Om kurset

I mars 2020 arrangerer DNIR etterutdanningskurs i Roma om konflikt, mennesker og samfunn i førmoderne tid, med eksempler fra Roma og middelhavsområdet. Det vil være en blanding av kateterforelesninger, men med mye tid ute i Roma på monumentforelesninger. Forelesningene vil gis på engelsk og norsk (avhengig av foreleser).

Målgruppe

Lærere i videregående skole med fag som historie, samfunnsfag, filosofi og KRLE.

Kursinnhold, læringsmål og gjennomføring

Kurset ser på konflikt i eldre tid, middelalder og renessansen, på hvordan konflikter løses og deres innvirkning på mennesker og samfunn. Kurset vil gi en oversikt over kultur og samfunnsforhold, og ulike sosiale, kunstneriske, politiske og religiøse aspekter ved samfunn og konflikter, med eksempler fra Roma og Middelhavsregionen.

Viktige diskusjoner på kurset inkluderer hvordan antikkens og middelalderens konflikter har blitt oppfattet, hvorfor vi studerer konflikt i fortiden, hva vi kan lære av å analysere sosiale, politiske og religiøse konflikter, og hvordan de er håndtert.

Kurset ser på hvordan ulike sosiale grupper, f.eks. kvinner og menn og ulike klasser forholder seg til konflikt; hvordan de har bidratt til, levet med og løst konflikter, i tillegg til deres strategier for samarbeid og å skape fred. Kurset utforsker også hvordan møter mellom ulike kulturer var preget både av samarbeid og konflikt, og hvordan makt er blitt legitimert og fred opprettholdt i Middelhavsområdet i ulike tidsepoker.

Konflikter og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer, og bidrar til endring og innovasjon, også dette vil bli belyst i løpet av kurset med eksempler fra de ulike epokene.

Forelesningene in-situ inkluderer bymurene, Testaccio, Campo Marzio, Ara Pacis (fredsalteret), Augustus’ mausoleum, Diocletsians termer, Det romerske nasjonalmuseum, og Gianicolo.

Lærere:

  • Christopher Prescott, professor arkeologi
  • Simon Barker, postdoktor klassiske fag
  • Siri Sande, professor em. klassiske fag
  • Courtney Ward, forsker klassiske fag
  • Mattia Biffis, postdoktor kunsthistorie

Program

Se program for kursoppholdet i Roma 16.–20. mars 2020 (pdf)

 

Innkvartering/reise

Bestilling og utgifter til reise og innkvartering må dekkes av den enkelte deltaker.

Deltagere oppfordres til å være tidlig ute med bestilling av overnatting.

Kursavgift

Kursavgiften dekker adgang til museer i forbindelse med undervisning og ekskursjoner.

Kursbevis

Etterutdanningskurset gir ikke studiepoeng, men deltakerne vil få et kursbevis etter fullført kurs.

Om instituttet

Det norske institutt i Roma (DNIR) er en del av Universitetet i Oslo. Instituttet ligger på Gianicolo-høyden og er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.

Studier av antikken og dens betydning for vestlig kultur, religion, språk, litteratur og samfunnsforhold helt frem til i dag, samler forskere og studenter fra ulike fag.

DNIR tilbyr blant annet:

  • bistand og arbeidsplasser til tilreisende forskere og studenter som har behov for et opphold i Roma for å stimulere og effektivisere forskning og undervisning innen humanistiske fag.
  • kurs på bachelor- og master-nivå for studenter fra universitetene i Norge
  • bibliotekressurser med 24.000 bind

For mer informasjon om Det norske instituttet i Roma: http://www.hf.uio.no/dnir/ 

Instituttet i Roma har universitetets beste utsikt.

 

Publisert 26. nov. 2010 10:15 - Sist endret 15. mars 2021 07:31