English version of this page

Studieåret

Studieåret ved Universitetet i Oslo er delt i to semester: haust og vår.

Semesterlengd

 • Haustsemestret: frå midten av august til midten av desember.
 • Vårsemestret: frå byrjinga av januar til midten av juni.

Datoar for semesterstart og -slutt

 • Vår 2023: 9. januar–16. juni
 • Haust 2022: 15. august– 21. desember
 • Vår 2022: 3. januar– 17. juni
 • Haust 2021: 16. august–17. desember
 • Vår 2021: 4. januar– 18. juni
 • Haust 2020: 10. august–18. desember
 • Vår 2020: 2. januar– 19. juni (forlenget fra opprinnelig 12. juni)
 • Haust 2019: 12. august–20. desember
 • Vår 2019: 2. januar–14. juni
 • Haust 2018: 13. august–21. desember
 • Vår 2018: 2. januar–15. juni
 • Haust 2017: 14. august–22. desember
 • Vår 2017: 2. januar–15. juni
 • Haust 2016: 15. august–21. desember
 • Vår 2016: 4. januar–17. juni
 • Haust 2015: 10. august–18. desember
 • Vår 2015: 5. januar–19. juni
 • Haust 2014: 11. august–19. desember
 • Vår 2014: 2. januar–13. juni
 • Haust 2013: 12. august–20. desember
 • Vår 2013: 2. januar–14. juni
 • Haust 2012: 13. august–21. desember
 • Vår 2012: 2. januar–15. juni
 • Haust 2011: 15. august–22. desember
 • Vår 2011: 3. januar–17. juni

Programma medisin, odontologi, klinisk ernæring og profesjonsstudiet i psykologi har anna deling mellom haust og vår.

Ferie

 • Sommarferie: frå midten av juni til midten av august.
 • Juleferie: frå midten av desember til byrjinga av januar.
 • Påskeferie: frå måndag etter palmesøndag til tirsdag etter 2. påskedag.

Nøyaktig start- og sluttidspunkt på studia

Dei nøyaktige start- og sluttdatoane for kvart semester kan variere mellom dei ulike studieprogramma og emna. Emnesidene gir detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning og eksamen i kvart emne. Emneoversikta blir oppdatert for komande semester i slutten av mai (for haustsemesteret) og i slutten av november (for vårsemesteret).

Sjå oversikt over emna ved UiO.

 

Publisert 4. jan. 2012 10:33 - Sist endra 7. juli 2021 10:21