Jobb og videre studier

En master i Asia- og Midtøstenstudier gjør deg kvalifisert for stillinger som krever grundig språk-, kultur- og områdekunnskap innenfor et spesifikt land eller region i denne del av verden. Det kan være innenfor offentlig administrasjon, internasjonalt næringsliv eller humanitære organisasjoner. For eksempel som saksbehandler i departementene, innen diplomati i utenrikstjenesten, andre lands ambassader og konsulater, eller med undervisning, kulturformidling og konsulenttjenester.

Hva gjør tidligere studenter?

  • hjelle-linda-200x287 Rådgiver, kultur og politikk

    Min dybdekunnskap både om kinesisk språk og om det politiske systemets funksjoner har vært helt avgjørende for den jobben jeg gjør, sier Linda Hjelle. Hun er rådgiver ved den norske ambassaden i Beijing.

  • selsto-ragnhild-sofie-200x247 Journalist

    Media er sultne etter Kina-kunnskap, og det trengs journalister som kan lese kinesisk og som har kinesisk nettverk, sier Ragnhild Sofie Selstø. Hun jobber som journalist i Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Framtida.no.

De viktigste bransjene

Masterkandidatene fra Asia- og Midtøstenstudier jobber i disse bransjene:

Graf: offentlig forvaltning 37 prosent; utdanning og skoleverk 17 prosent; interesseorganisasjoner 10 prosent; næringslivet 10 prosent; salg, hotell og restaurant 7 prosent; rettsvesen og politi 3 prosent; forsvaret 3 prosent; andre bransjer 12 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.
*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Smarte valg underveis i studiene

I tredje semester av mastergraden på Asia- og Midtøsten-studier kan du hospitere ett helt semester på en arbeidsplass i utlandet og få praktisk erfaring innenfor ditt eget fagfelt, språk- og geografiske område. Du kan også skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Dette kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere. Du kan også delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: