Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 
 
 
 

Studenter på programmet

 • gjennomføring av studieløpet
 • studieveiledning
 • delstudier i utlandet
 • deltid og permisjoner
 • eksamen
 • godkjenning av utdanning

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Telefon: 22 85 59 43 (kl. 12:30-15:00)

E-post: studentinfo@ikos.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter