Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler deg å dra på utveksling i 2. semester av masterstudiet.

Utvekslingen planlegger du i samarbeid med veilederen din slik at du velger emner som kan inngå som en del av masterprogrammet.

Det kan også finnes muligheter for å jobbe med masteroppgaven hos partnerinstitusjoner. Observasjonelle masteroppgaver kan også medføre opphold ved observatorier i utlandet. Masterstudenter vil dessuten kunne delta i faglige møter, sommerskoler og lignende.

Se den komplette avtalelisten til Fysisk institutt og fakultetets avtaleliste over mulige studiesteder du kan reise til. Du har også muligheten til å reise på universitetets felles avtaler. Det kan også finnes mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 10. juli 2017 00:42 - Sist endret 10. juli 2017 23:43