Hva lærer du?

Behovet for kunnskap innen genetikk, epigenetikk, evolusjon, systematikk og fylogeni innen biologiske fagfelt er økende og innen naturforvaltning i Norge og verden for øvrig.

Forskningsmetodene du lærer anvendes i dag i biologiske og medisinsk orienterte fag. Moderne farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri baserer ofte sin forskning på biokjemiske, genetiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder. Slike metoder er viktige for både å kunne bekjempe mikroorganismer som bakterier og sopp, men også for å kunne utnytte organismer til bioteknologiske formål.

Du finner felles beskrivelse av læringsmål og læringsutbytte på programsiden Hva lærer du?.

Publisert 22. des. 2016 12:20 - Sist endret 7. juli 2017 13:43