Hvorfor velge denne retningen?

Studier innen genetikk og utviklingsbiologi handler om hvordan reguleringen av gener påvirker hvordan celler utvikler seg, deler seg og hva de selv produserer for å regulere disse prosessene.

Beslektede gener kan ofte studeres i bakterier, encellede eukaryote organismer og høyerestående organismer som flercellete planter og dyr. Studier av hvordan beslektede gener har endret seg kan kaste lys over hvordan evolusjonen har foregått og si noe om slektskap mellom ulike arter.

 

Publisert 22. des. 2016 12:20 - Sist endret 7. juli 2017 13:40