English version of this page

Genetikk og utviklingsbiologi (studieretning)

Studier innen genetikk og utviklingsbiologi handler om hvordan reguleringen av gener påvirker hvordan celler utvikler seg, deler seg og hva de selv produserer for å regulere disse prosessene.

Studieretningen hører til programmet

Biovitenskap (master - to år)