English version of this page

Jobb og videre studier

Et viktig aspekt ved dette programmet er evnen til å tilby nye utdanningsmuligheter som er i samsvar med behovene til fremtidens arbeidsmarked.

Mange bedrifter ønsker personer med kunnskap innenfor både spesifikke emner og beregningsorientert modellering. Det er stor mangel på folk som kan forstå og modellere kompliserte systemer innen naturvitenskapen.

Unik kunnskap i arbeidsmarkedet

De numeriske metodene og tilnærmingen til vitenskapelige problemer som du lærer gjennom arbeidet med masteroppgaven, er veldig likt metodene som du vil bruke i karrieren din. Håndtering av store numeriske prosjekter krever strukturert tenking, gode analytiske ferdigheter og en grundig forståelse av problemene. Denne kunnskapen gjør deg unik i arbeidsmarkedet.

Et bredt utvalg av arbeidsplasser

Jobbmulighetene er mange: forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler, teknologibedrifter eller arbeidsplasser i offentlig sektor. Studieprogrammet gir deg også en utmerket bakgrunn for videre studier med en doktorgrad


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb


Publisert 23. mai 2017 13:13 - Sist endret 7. des. 2017 13:33