Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Computational Science er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygning:

  • Emner, obligatoriske og frie, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng
    Studieretningen Mechanics tilbyr også en masteroppgave på 30 studiepoeng sammen med emner på til sammen 90 studiepoeng.

Programmet har 10 studieretninger:

Studieløp

Eksempel

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester IN4200 – High-Performance Computing and Numerical Projects / Obligatorisk emne Fritt emne Fritt emne
1. semester FYS-STK4155 – Anvendt dataanalyse og maskinlæring / Obligatorisk emne + HMS-kurs MAT4110 – Innføring i numerisk analyse / Fritt emne Fritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emner

Programmet har to obligatoriske emner som du kan velge blant følgende:

Dersom du allerede har fullført disse emnene, eller emner med tilsvarende innhold, kan du erstatte de med frie emner. I så fall bør du oppsøke din kontaktperson angående anbefaling av frie emner.

Det er også obligatoriske emner i Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i begynnelsen av første semester:

HMS-emner gir ingen studiepoeng. Dersom du har bestått tilsvarende emner ved Universitetet i Oslo tidligere trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Resten av emnene velges i samarbeid med kontaktperson for studieretningen og veileder og avhenger av tema for masteroppgaven og spesialisering. De ulike studieretningene har anbefalte emner, se den enkelte studieretning for mer informasjon.

Masteroppgave

Vi anbefaler at du kontakter aktuelle personer (forskere og professorer) for din valgte studieretning. De vil kunne veilede deg med tanke på mulige masteroppgaver. Du vil møte forskere fra de andre studieretningene gjennom foredrag, eller møter i ditt første studieår. Disse vil kunne gi deg veiledning dersom du ønsker å skrive en tverrfaglig masteroppgave.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremner ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Fysisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Computational Science

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 23. mai 2017 13:13 - Sist endret 28. mai 2019 15:20