English version of this page

Hvorfor velge denne retningen?

Er du interessert i matematiske metoder og algoritmer, hvor de kommer fra, hvordan de kan programmeres og hvordan de brukes? I denne studieretningen vil disse temaene være hovedfokuset, ofte kombinert med anvendelse av algoritmene.

Beregninger og matematiske algoritmer har spilt en fundamental rolle i de store teknologiske utviklingene vi har sett de siste tiårene. Eksempelvis er mobiltelefoner, google-søk og dataspill alle tungt basert på matematikk. Avhengigheten vår av anvendt matematikk er stadig økende, selv om dette ofte er skjult “under panseret” for vanlige brukere. Hvis du er interessert i å forstå, bruke eller utvikle matematiske metoder og algoritmer for å løse viktige og krevende problemer i den virkelige verden, kan studieretningen “Applied Mathematics and Risk Analysis” passe for deg.

Anvendelser i den virkelige verden kan involvere massive datasett der målet kan være å hente ut nyttig informasjon, som risiko i et komplekst prosjekt eller portefølje, et oljereservoar i seismiske data eller en tumor i et medisinsk bilde. Andre anvendelser kan kreve utvikling av passende representasjoner av lyd, geometri eller bildedata, eller simulering av et fysiske fenomen.

Et typisk prosjekt i «Applied Mathematics and Risk Analysis» kan involvere formulering av matematiske modeller, konstruksjon og testing av numeriske algoritmer, programvareutvikling, visualisering/datagrafikk og evaluering av kvaliteten til beregnede resultater. Formålet kan være å jobbe med alle disse aspektene eller fokusere spesifikt på ett eller noen av dem.

Publisert 23. mai 2017 13:19 - Sist endret 12. des. 2017 11:13