English version of this page

Hvorfor velge denne retningen?

På denne studieretningen lærer du å utvikle og anvende en rekke verktøy som gir deg muligheten til å beskrive kjemiske prosesser på forskjellige nivå: Du lærer å løse svært nøyaktige kvantemekaniske beregninger av atomer og molekyler, modellering av kjemiske reaksjoner i gassfase så vel som i løsninger, og modellering av myk materie og biologiske systemer som proteiner, DNA og mange andre komplekse systemer i naturen.

Hundre år etter den kvantemekaniske revolusjonen har kjemifaget nådd et nivå der de grunnleggende likningene som beskriver vekselvirkningene ved kjemisk båndnivå og intermolekylære krefter er kjent.  

Dagens utfordring er å forsøke å nøyaktig kontrollere og forutsi hvordan kjemiske systemer oppfører seg ved komplekse vekselvirkninger: heterogene faser, systemer utenfor termodynamisk likevekt, interaksjoner med sterke elektromagnetiske felt, osv.

Her spiller numerisk modellering en avgjørende rolle. Både metode-  og programvareutvikling og en kontinuerlig utvidelse av regnekapasitet i tungregneanlegg gir oss muligheten til å simulere komplekse atom- og molekylsystemer. Grafiske grensesnitt er også viktige verktøy innen kjemisk modellering.

I tillegg til de generelle ferdighetene du får med en mastergrad i Computational Science, er datamodellering ett av standardverktøyene brukt i forskningslaboratorier, både i privat og offentlig sektor. 

Datamodellering brukes for eksempel innen forskning på utvikling av legemidler, noe som vil gjøre studentene ved dette studieprogrammet svært attraktive på arbeidsmarkedet.

Publisert 23. mai 2017 13:18 - Sist endret 12. des. 2017 13:09