English version of this page

CS: Imaging and Biomedical Computing (studieretning)

I dagens samfunn er det et økende behov for verktøy som kan lage og analysere bilder, og å modellere og simulere biomedisinske prosesser ved hjelp av datamaskiner. I løpet av de siste tiårene har slike verktøy revolusjonert avanserte helsetjenester og vært grunnleggende for suksess innen maritim- og petroleumssektoren.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)