English version of this page

CS: Materials Science (studieretning)

Materialvitenskap er studien av materialer, deres utforming og egenskaper. I denne studieretningen bruker vi datamaskinen og numeriske verktøy for å studere grunnleggende spørsmål i materialvitenskap. Du lærer å bruke datamaskinen til å modellere materialer fra atomære til makroskopiske lengde og energiskalaer.

Studieretningen hører til programmet

Computational Science (master - to år)