English version of this page

Hvorfor velge denne retningen?

Materialvitenskap er studien av materialer, deres utforming og egenskaper. I denne studieretningen bruker vi datamaskinen og numeriske verktøy for å studere grunnleggende spørsmål i materialvitenskap. Du lærer å bruke datamaskinen til å modellere materialer fra atomære til makroskopiske lengde og energiskalaer.

Numeriske simuleringer er et effektiv verktøy til bruk i eksperimenter innen materialvitenskap. Materialer kan bli konstruert og studert numerisk før de blir produsert fysisk. Dette krever kontinuerlig utvikling av nye teorier, metoder og fremgangsmåter ved beskrivelsen av oppførselen til materialer fra atom- til makronivå. Mange nye oppdagelser er for tiden gjort i området metamaterialer, det vil si materialer som er strukturert over flere skalaer  for å lage helt bestemte egenskaper. Eksempelvis er det mulig å bruke egenskaper til biologiske systemer for å lage materialer med bedre mekaniske egenskaper.

I studieretningen «Computational: Materials Science» spiller numerisk modellering av materialer en sentral rolle. Du kan jobbe på storskala atomære simuleringer ved å bruke metoder innenfor molekylærdynamikk med reaktive potensialer som lar deg bygge og studere metamaterialer med hittil ukjente mekaniske og kjemiske egenskaper. Du kan studere geologiske og biologiske materialer og deres vekselvirkning med vann og salter.

Som eksempel kan du studere optimale avsaltingsmembraner ved å bruke simuleringer av molekylær dynamikk, eller superrask transport i nanoskala kanaler i jordskorpen eller dannelsen av biologisk aktive materialer som biosement.

Storskala simuleringer er en sentral del av moderne materialvitenskap. En mastergrad fra denne studieretningen gir deg ferdigheter i å definere, utvikle og analysere simuleringer på verdens største superdatamaskiner med internasjonale utvekslingsmuligheter ved en eller flere av våre internasjonale partnere.

Publisert 23. mai 2017 13:20 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26