English version of this page

Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av masterstudiet.

Studenter som ønsker å dra på utveksling allerede i 1. semester av masteren bør søke om opptak til master med tidlig svar.

Alle studieretningene tilbyr mulighet for utveksling. Å ta ett eller flere semestre, eller gjennomføre deler av masteroppgaven, ved en samarbeidsinstitusjoner er noe vi sterkt anbefaler.

Ledende universiteter i USA, Asia og Europa

Studenter ved dette programmet vil ha en rekke interessante utvekslingsmuligheter. Forskerne tilknyttet studieprogrammet har et omfattende samarbeid med andre forskere over hele verden. Mulighetene for utveksling spenner seg over ledende universiteter i USA, Asia og Europa, samt ledende forskningsinstitusjoner i USA.

Se fakultetets liste over utvekslingsmuligheter eller egne lister som gjelder for hvert enkelt institutt. Du bør også gjøre deg kjent med universitets utvekslingsavtaler.

Du har også mulighet til å dra på utveksling på eget initiativ, uavhengig av UiO sine utvekslingsavtaler.

Publisert 23. mai 2017 13:13 - Sist endret 28. nov. 2017 16:37