Hva lærer du?

Etter en fullført årsenhet i engelsk har du tilegnet deg praktiske og teoretiske ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk, samt kunnskaper om britisk og amerikansk litteratur, kultur og samfunn.

Etter å ha fullført årsenheten, har du:

  • fått innsikt i et teoretisk apparat som brukes ved beskrivelsen av språket og lært deg å bruke dette apparat slik at du kan gjøre rede for språkbruken i konkrete tilfeller
  • kunnskap til å anvende en mest mulig riktig og idiomatisk engelsk.
  • en bevissthet om engelsk fonetikk og kan beskrive og analysere engelsk uttale
  • innsikt i fonemisk transkripsjon og intonasjonstranskripsjon.
  • kjennskap til britisk og nord-amerikansk litteratur, dens tematikk, periodisering, og kunstneriske egenart, og du har utviklet analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster.
  • tilegnet deg kunnskaper om og forståelse av både Nord-Amerika og Storbritannias kultur og samfunnsforhold i historisk perspektiv.
  • opparbeidet ferdigheter innen skriftlig fremstilling og argumentasjon på akademisk engelsk.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. mai 2015 11:47