Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se beskrivelsen av hver enkelt studieretning for mer informasjon om søknadsprosessen.

For studieretningene engelsk, fransk, spansk og tysk er det anbefalt at man har forkunnskaper i språk tilsvarende nivå II fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre. UiO tilbyr innføringsemner i bosnisk/kroatisk/serbisk, italiensk, portugisisk, polsk, russisk og tsjekkisk for studenter uten forkunnskaper.