Oppbygging og gjennomføring

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng og er bygget opp av emner. Emnene er satt sammen i faglig definerte emnegrupper. Emnegruppene er faste størrelser med dels obligatoriske og dels valgfrie emner. Valg av fordypning innen 80, 90 eller 100-gruppen avgjør hvilket masterprogram du kvalifiserer til. Støttegruppen er på 40 studiepoeng og må være et annet fag enn det du har i 80, 90- eller 100-gruppen din. De fleste emnene er på 10 studiepoeng, og et semesters fulltidsstudium er på 30 studiepoeng.

Se den enkelte studieretning for detaljert informasjon:

Se generell informasjon om bachelorprogrammer, emner, studiepoeng, karakterskalaen og vitnemål (se i venstremenyen).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2019 09:46